Το κάλεσμά μαςΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  -  ΚΑΛΕΣΜΑ

Πολίτες με κινηματική συμμετοχή όλο το προηγούμενο διάστημα, συγκροτήσαμε την πολιτική κίνηση για Κοινωνική & Οικονομική Αυτοδιάθεση (K.O.A), μετά τη διαπίστωση ότι οι λεγόμενες αντιμνημονιακές δυνάμεις αδυνατούν να προβάλουν μία σαφή και ρεαλιστική πορεία εξόδου από τη συντελούμενη κοινωνική καταστροφή και να δώσουν όραμα και προοπτική στην κοινωνία, γεγονός που έχει  οδηγήσει την μεγάλη πλειοψηφία του λαού στην απογοήτευση, την παθητικότητα και την αδράνεια, με στόχο τη συμβολή στη δημιουργία ενός μετώπου κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, για τη  ριζική ανατροπή του υφιστάμενου καθεστώτος  υποτέλειας  και τη δημιουργία βάσεων οικονομικής αυτοδυναμίας και πραγματικής λαϊκής κυριαρχίας.

Θεωρούμε ότι για τούτο απαιτείται η ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας σε μια πορεία αυτοδύναμης ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης, με κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό που θα υπερβαίνει τα καπιταλιστικά πλαίσια, στηριζόμενη κυρίως στην ικανοποίηση της εγχώριας ζήτησης και των λαϊκών αναγκών και άξονες την εθνικοποίηση, με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο του τραπεζικού συστήματος και όλων των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας, ιδίως εκείνων που παρέχουν δημόσια – κοινωνικά αγαθά, την επανασύσταση των μηχανισμών κοινωνικής πρόνοιας, παράλληλα με την ενίσχυση των μικρών παραγωγικών μονάδων οικογενειακής και συνεργατικής μορφής, την καθιέρωση μηχανισμών ελέγχου της κίνησης κεφαλαίων, εμπορευμάτων, εργασίας και υπηρεσιών, και την επαναθεμελίωση των δημοκρατικών θεσμών, με την υιοθέτηση ενός νέου συντάγματος.

Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι:

     Η άρνηση αναγνώρισης του κρατικού χρέους και η μονομερής παύση πληρωμών, με την καταγγελία των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων και την ακύρωση όλων των πράξεων που έχουν συντελεστεί, στα πλαίσια εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών.

     Η έξοδος από τους μηχανισμούς της εξάρτησης, ιδίως της «Ευρωπαϊκής Ένωσης» και της ευρωζώνης, με την ανάκτηση της νομισματικής κυριαρχίας και τη διαμόρφωση πολύπλευρων, ισότιμων, διεθνών οικονομικών και πολιτικών σχέσεων.

     Καλούμε όλες τις ριζοσπαστικές πολιτικές δυνάμεις και τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε τοπική και εργασιακή βάση, που προσανατολίζονται σ’ αυτές τις κατευθύνσεις, να συνευρεθούμε με στόχο την επανεκκίνηση όλων των διαδικασιών ενός ανοιχτού διαλόγου, για τη συγκρότηση του μετώπου αυτού και την από κοινού συμμετοχή στους επιμέρους αγώνες και στα μαζικά κινήματα, που πρέπει να συγκλίνουν και να πολιτικοποιηθούν χωρίς κομματικά πρόσημα.

                        Κίνηση για  Κοινωνική και Οικονομική Αυτοδιάθεση

                                       Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού

Μιχάλης Ανδρεάκος, Γιάννης Δουλφής, Γιώργος Ζαντιώτης, Γιώργος Μαρούγκας, Γιάννης Περακάκης                                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου