Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Επιτροπή πολιτικού σχεδιασμού της Κ.Ο.Α.

Σύμφωνα με απόφαση της συνέλευσης της 8/6/16,  την επιτροπή πολιτικού σχεδιασμού της Κ.Ο.Α αποτελούν οι:

1. ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
2. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3. ΖΗΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
4. ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
5.ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ.